TSU

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายวัฒนธรรม & ลากพระทางน้ำและเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ & สืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนลุ่มทะเลสาบ

   12 ต.ค. 65  /   56
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายวัฒนธรรม & ลากพระทางน้ำและเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์& สืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนลุ่มทะเลสาบ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดงานสืบสานประเพณีลากพระทางน้ำและเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ ซึ่งเรือพระจากวัดต่างๆกว่า 10 วัด ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา ประดับบุษบกสีสันสวยงามอัญเชิญพระพุทธรูปมาร่วมสืบสานประเพณี ลากพระทางน้ำ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาและพิธีตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 ณ ที่พักสงฆ์แหลมโพธิ์ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมเป็นจำนวนมาก ประเพณีลากพระทางน้ำได้รับความร่วมมือจากวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา นำเรือพระออกจากท่า จำนวน 10 แห่ง คือ 1. ที่พักสงฆ์แหลมโพธิ์ 2. วัดบางโหนด 3. วัดท่านางหอม 4. สํานักสงฆ์ทรายทอง 5. วัดคลองแห 6. วัดมหัตตมัง คลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) 7. วัดท่าเมรุ 8. วัดคูเต่า 9. วัดนารังนก และ 10. วัดปากจ่า โดยมี พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ เป็นประธานในพิธีเปิด

     สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เพลงเรือแหลมโพธิ์ และการแสดงกลองยาว โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขับร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ โดย โรงเรียนคูเต่าวิทยา และศิลปะนิพนธ์ “ลากพระแหลมโพธิ์” โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน เล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ แข่งเรือ ขูดมะพร้าว กินต้ม แทงต้ม พิธีทางศาสนา สวดมนต์ ไหว้พระ รับศีล เนื่องในเทศกาลออกพรรษาและพิธีตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 ประเพณีลากพระหรือชักพระของชาวใต้มีมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย สําหรับการลากพระทางน้ำไปยังแหลมโพธิ์ในทะเลสาบ สงขลานั้น มีการเล่นเพลงเรือระหว่างลากพระ ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชุมชนและของชาติ